STAND & STAGE 

เรา คือ ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบ /  ผลิต / ติดตั้ง งานเวทีและอัฒจันทร์ แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

STANDS and STAGE คือ เวทีนั่งร้านลิ่มล็อค สำหรับงานแสดง หรือ งานต่างๆที่ต้องการใช้พื้นที่เวที ไม่ว่าจะเป็น สแตนเชียร์ อัฒจันทร์ หรือเวทีจัดแสดงคอนเสิร์ตเป็นต้น และยังสามารถดัดแปลงได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การผลิตและคัดสรรเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุดต่อลูกค้า 

นับเป็นนโยบายที่ทางบริษัทยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมา 

ส่งผลให้ลูกค้าทุกรายมีความยินดี และพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัท ทำให้เราเติบโตไปพร้อมๆกัน

1/2