BMW MOTORRAD DAY 2018 

BMW Motorrad Day 2018 at เขาใหญ่

เทศกาลมอเตอร์ไซค์ที่เนรมิตบรรยากาศ

PURE & CRAFTED ขึ้นมาไว้ท่ามกลางขุนเขา

Maxstage ได้มีโอกาศเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้าง 

กิจกรรมดีๆของ BMW

1/30